“Sejak 2006 atau sebelum 2006, kami dari Katolik, Hindu, Budha, Protestan, Konghucu kadang merasa dikucilkan. Dianggap sebagai kafir. Mau belajar agama mesti terbit dulu dari sekolah. Tapi kini