17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru

Kalimat Yang Menarik Untuk Kartu Ucapan Selamat Uprint
Kalimat Yang Menarik Untuk Kartu Ucapan Selamat Uprint | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

 

JAKARTA, Media – Pernikahan atau nika ra neku dalam tradisi Bima mempunyai aturan baku. Aturan itu lumayan ketat sampai-sampai satu kesalahan dapat membuat rencana pernikahan (nika) menjadi tertunda bahkan batal. 

Dulu, seorang calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan berpapasan dengan calon mertua. Dia mesti menghindari jalan berpapasan. Jika kebetulan berpapasan santap calon dirasakan tidak sopan. Untuk tersebut harus dihukum dengan menolaknya menjadi menantu.  Namun, tradisi ini mulai ditinggalkan.

 Panati atau Dou Sodi

Dalam tradisi Bima, Panati menjadi pintu gerbang mengarah ke ke jenjang pernikahan. Panati ialah melamar atau meminang perempuan. Panati dimulai dengan datangnya duta pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan datang guna menanyakan apakah sang gadis telah mempunyai kumbang atau calon suami. 

Apabila mendapat jawaban bahwa sang wanita berstatus bebas, kembali dilaksanakan pendekatan untuk memahami apakah perempuan tersebut dapat dilamar. Jika lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan, si pria mengerjakan apa yang dinamakan wi’i nggahi. Pada hari yang ditetapkan, pertunangan diresmikan dalam Upacara Pita Nggahi.

Upacara melamar atau meminang dalam bahasa wilayah disebut panati. Orang yang diutus untuk mengerjakan pinangan dinamakan Ompu Panati. Bila pinangan tersebut diterima, resmilah kedua remaja berada dalam ikatan pacaran. Satu dengan yang beda disebut dou sodi (dou dengan kata lain orang,sodi dengan kata lain tanya, maksudnya orang yang telah ditanya isi hatinya dan sepakat guna dinikahkan). Karena telah saling diikat, yang seorang telah menjadi dou sodi yang lain, kedua remaja tersebut tak bebas lagi untuk menggali pacar lain. 

 Ngge’e Nuru : 

Ngge’e nuru maksudnya calon suami tinggal bareng di lokasi tinggal calon mertua. Ngge’e dengan kata lain tinggal, nuru dengan kata lain ikut. Pria telah diterima lamarannya, bila kedua belah pihak menghendaki, sang lelaki diperkenankan tinggal bareng calon mertua di lokasi tinggal calon mertua. Dia bakal menanti bulan baik dan hari baik untuk mengemban upacara pernikahan. 

Kata Ucapan Selamat Bekerja : Islami, Motivasi & Penyemangat Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Kata Ucapan Selamat Bekerja : Islami, Motivasi & Penyemangat Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Datangnya sang lelaki untuk bermukim di lokasi tinggal calon mertua berikut yang dinamakan dengan Ngge’e Nuru. Selama terjadinya ngge’e nuru, sang lelaki harus menunjukkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang baik untuk calon mertuanya. Bila sekitar ngge’e nuru ini sang pria menunjukkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak sopan, malas dan sebagainya, atau tak pernah mengerjakan shalat, lamaran dapat dibatalkan secara sepihak oleh family perempuan. 

Wa’a Coi 

Wa’a coi maksudnya ialah upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari family pria untuk keluarga sang gadis. Dengan adanya upacara ini, berarti sejumlah hari lagi kedua remaja tadi bakal segera dinikahkan. Banyaknya barang dan besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja tersebut. Pada lazimnya mahar berupa rumah, perabotan lokasi tinggal tangga, perangkat tidur dan sebagainya. Tapi semuanya tersebut harus diterangkan berapa nilai nominalnya. 

Upacara mengantar mahar ini seringkali dihadiri dan ditonton oleh semua anggota masyarakat di sekitarnya. Digelar pula arak-arakan yang meriah dari lokasi tinggal orang tua sang pria mengarah ke rumah orang tua perempuan. Semua perangkat mahar dan keperluan lain guna upacara pernikahan laksana beras, kayu api, fauna ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa.

M b o l o   W e k i  

Mbolo weki ialah upacara musyawarah dan mufakat semua keluarga maupun handai taulan dalam masyarakat untuk membicarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pengamalan hajatan/rencana perkawinan yang bakal dilaksanakan

Jambuta : 

Ada suatu acara yang menjadi unsur dari prosesi perkawinan yakni jambuta. Semula acara ini melulu berlaku di kalangan etnis Arab, tetapi akhirnya menjadi unsur dari tradisi Bima maupun Orang Melayu. Jambuta nyaris sama tujuannya dengan Teka ra ne’e tetapi pelaksanaannya lumayan satu hari. Sedang Teka ra ne’e berkisar antara dua sampai tiga hari.

Kapanca

Paling Baru Ucapan Selamat Bertugas Kapolres Doxs Wheel Gallery Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Paling Baru Ucapan Selamat Bertugas Kapolres Doxs Wheel Gallery Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Upacara ini dilakukan sehari sebelum calon penganti perempuan dinikahkan. Setiba di uma ruka, calon pengantin perempuan akan mengemban acar adat yang dinamakan kapanca, yakni acara penempelan kapanca (inai) di atas telapak tangan calon pengantin wanita. Dilakukan secara bergiliran oleh ibu-ibu pemuka adat. 

Kapancaadalah peringatan untuk si calon pengantin perempuan bahwa dalam masa-masa yang tak lama lagi akan mengerjakan tugas sebagai istri atau ibu lokasi tinggal tangga. Seiring dengan pekerjaan kapanca, bakal disuguhkan pun sejenis kesenian rakyat yang bernafaskan doktrin Islam yang dinamakan Ziki Kapanca yang dilaksanakan oleh semua undangan. Usai Ziki Kapanca dilanjutkan dengan peragaan kesenian dan musik Mbojo Bima semalam suntuk.

A k a d   N i k a h 

Akad nikah adalah puncak acara. Sebelum akad berlangsung, malamnya dilaksanakan upacara kapanca (memberi atau menghias daun pacar yang digiling halus pada jari-jari tangan dan kaki pengantin). Acara ini dinamakan londo dende, dimana pengantin lelaki diantar ramai-ramai oleh family dan handai taulan dengan diiringi kesenian hadrah ke lokasi pengantin wanita. 

Pengantin lelaki mengenakan pakaian adat pengantin. Kadang-kadang kedua pengantin diarak bersama-sama mengarah ke tempat upacara. Seringkali pula melulu pengantin lelaki yang diarak. Pengantin wanita lumayan menunggu di lokasi upacara.

Di lokasi pengantin perempuan dipersiapkan berpakaian adat pengantin dan duduk di atas pelaminan yang dihias ornamen-ornamen tradisional. Duduknya di bawah (di atas kasur berhias) dengan bersimpuh menurut keterangan dari adat (doho tuku tatu’u). Ia didampingi seorang inang pengasuh dan dua remaja putri dari family dekat yang bertugas mengipas, selain tersebut duduk pula dua orang laki-laki atau wanita yang membawa alat penginang.

Saat pengantin dan regu naik atau masuk ke ruangan, mereka berhenti di depan tirai. Terjadilah semacam dialog pendek antara pendahuluan (bapak-bapak) pengantin lelaki dengan penjaga tirai (bapak-bapak) pihak wanita. Setelah di berikan uang pelumas dan sirih pinang, barulah tirai dimulai oleh ibu-ibu dari pihak perempuan dari dalam tirai dan disambung dengan taburan beras kuning.

Masuklah pengantin lelaki dengan dijaga dua orang bapak atau ibu yang berhenti di depan pelaminan. Pengantin lelaki melangkah naik ke pelaminan dan menancapkan setangkai kembang ke atas gelung penganting perempuan yang duduk membelakangi. Pengantin wanita menarik keluar kembangnya dan membuangnya (ini dilaksanakan tiga kali).

 Acara ini dinamakan nenggu. Setelah neggu, pengantin perempuan berbalik dan sama-sama duduk berhadapan lantas pengantin perempuan sujud atau salaman dengan pengantin pria. Selanjutnya mereka duduk bersanding untuk ditonton oleh undangan dan handai taulan.

Tag Archive: Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Tag Archive: Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Pada acara ini semua masyarakat, pemuka agama, laki prempuan diundang untuk menonton dan memberi do’a restu. Pelaksanaan upacara ini bermacam-macam. Kadang-kadang melulu dengan selamat biasa yang biasa dinamakan do’a jama. Kadang-kadang dengan pesta yang lumayan meriah dengan diiringi orkes atau band. 

Dengan ditonton oleh semua tamu, dihadapan petugas agama, saksi khusus, pengantin lelaki duduk berhadapan dengan calon mertuanya, berpegangan tangan dalam posisi dua jempol kanan mereka saling dirapatkan. Dalam posisi demikian, diadakanlah akad nikah atau ijab kabul yang dalam bahasa wilayah disebut lafa. Akad nikah atau ijab kabul atau lafa mesti didahului dengan menyampaikan kalimat syahadat yang dibacakan oleh calon mertua atau wali dengan dibuntuti oleh mempelai pria.

Selesai menyampaikan akad nikah, resmilah si lelaki menjadi suami si wanita. Proses selanjutnya ialah mengantar pengantin laki-laki mengarah ke tempat duduk pengantin perempuan dengan diantar oleh penghulu atau siapa saja yang ada di dekat itu untuk mengerjakan upacara caka(jengkal) yaitu jempol kanan pengantin pria ditaruh di atas ubun-ubun pengantin perempuan yang disusul dengan saling berjabat tangan antar kedua pengantin yang selanjutnya mereka duduk bersanding.Caka dimaksudkan sebagai pertanda permulaan sang suami menyentuh istrinya dan mulai saat tersebut mereka telah halal guna bergaul sebagai suami istri.

Boho Oi Ndeu

Boho oi ndeu ialah mandi sebagai pertanda perkataan selamat bermukim atas masa remaja. Boho oi ndeu ini dilaksanakan sehari sesudah akad nikah, digelar tapi sebelum pengantin bergaul sebagai suami istri. Pada upacara ini kedua pengantin duduk bareng pada lokasi tertentu yang sudah disediakan. Kemudian dari atas kepalanya oleh dukun dituangkan air yang telah disiapkan dalam periuk tanah yang baru (roa bou; roa dengan kata lain periuk; bou berarti baru).

 Leher periuk dilingkari dengan segulung benang putih. Boho oi ndeu seringkali dilakukan pagi hari yang disusul dengan do’a selamatan pada senja harinya. Kedua pengantin duduk berdampingan, menempati suatu perangkat tenun yang dinamakan lira, sementara badan mereka dililit dengan untaian benang tenun dari kapas putih sebagai emblem ikatan suci kemudian dilaksanakan siraman dengan air wangi-wangian. Inilah akhir dari upacara nika ra neku.

 

Acara mandi guna calon pengantin perempuan dilaksanakan juga sebelum upacara perkawinan, yaitu pada pagi hari sebelum acara kapanca. Mandi ini dinamakan boho oi mbaru yang dengan kata lain memandikan atau menghapus masa kegadisan untuk calon pengantin wanita. Setelah mandi dilanjutkan dengan boru atau cukuran yaitu memotong dahi calon mempelai perempuan menurut format dandanan yang diperlukan.

Pada hari ketiga, pengantin wanita digondol ke lokasi tinggal pengantin lelaki dalam acara yang dinamakan lao keka. Di lokasi pengantin pria, diselenggarakan acara pamaco, dimana kedua pengantin diperkenalkan pada semua undangan yang satu per satu mengucapkan sumbangan, entah duit atau barang, bahkan secara simbolis memberikan seuntai tali bilamana hadiahnya melulu adalah seekor kerbau.

Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Yang Baru Sebuah Tempat Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Yang Baru Sebuah Tempat Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

 

17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru – kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
| Encouraged in order to my own website, with this occasion We’ll provide you with with regards to keyword. Now, this is the first impression:

Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Think about photograph earlier mentioned? is usually which amazing???. if you’re more dedicated consequently, I’l d demonstrate many graphic once more under:

So, if you like to receive all of these magnificent shots about (17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru), click on save button to store the graphics for your laptop. There’re ready for obtain, if you’d rather and wish to own it, simply click save logo on the web page, and it will be directly downloaded in your computer.} Lastly if you would like receive unique and latest photo related to (17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru), please follow us on google plus or save this page, we attempt our best to give you daily up-date with fresh and new shots. Hope you enjoy keeping here. For many upgrades and recent news about (17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru) pics, please kindly follow us on twitter, path, Instagram and google plus, or you mark this page on bookmark section, We try to provide you with up grade regularly with fresh and new images, like your exploring, and find the perfect for you.

Here you are at our site, articleabove (17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru) published .  Nowadays we’re excited to declare we have discovered an incrediblyinteresting contentto be pointed out, namely (17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru) Many individuals looking for details about(17+ Kad Kata Selamat Ditempat Baru) and certainly one of these is you, is not it?

Kalimat Yang Menarik Untuk Kartu Ucapan Selamat Uprint
Kalimat Yang Menarik Untuk Kartu Ucapan Selamat Uprint | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

 

JAKARTA, Media – Pernikahan atau nika ra neku dalam tradisi Bima mempunyai aturan baku. Aturan itu lumayan ketat sampai-sampai satu kesalahan dapat membuat rencana pernikahan (nika) menjadi tertunda bahkan batal. 

Dulu, seorang calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan berpapasan dengan calon mertua. Dia mesti menghindari jalan berpapasan. Jika kebetulan berpapasan santap calon dirasakan tidak sopan. Untuk tersebut harus dihukum dengan menolaknya menjadi menantu.  Namun, tradisi ini mulai ditinggalkan.

 Panati atau Dou Sodi

Dalam tradisi Bima, Panati menjadi pintu gerbang mengarah ke ke jenjang pernikahan. Panati ialah melamar atau meminang perempuan. Panati dimulai dengan datangnya duta pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan datang guna menanyakan apakah sang gadis telah mempunyai kumbang atau calon suami. 

Apabila mendapat jawaban bahwa sang wanita berstatus bebas, kembali dilaksanakan pendekatan untuk memahami apakah perempuan tersebut dapat dilamar. Jika lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan, si pria mengerjakan apa yang dinamakan wi’i nggahi. Pada hari yang ditetapkan, pertunangan diresmikan dalam Upacara Pita Nggahi.

Upacara melamar atau meminang dalam bahasa wilayah disebut panati. Orang yang diutus untuk mengerjakan pinangan dinamakan Ompu Panati. Bila pinangan tersebut diterima, resmilah kedua remaja berada dalam ikatan pacaran. Satu dengan yang beda disebut dou sodi (dou dengan kata lain orang,sodi dengan kata lain tanya, maksudnya orang yang telah ditanya isi hatinya dan sepakat guna dinikahkan). Karena telah saling diikat, yang seorang telah menjadi dou sodi yang lain, kedua remaja tersebut tak bebas lagi untuk menggali pacar lain. 

 Ngge’e Nuru : 

Ngge’e nuru maksudnya calon suami tinggal bareng di lokasi tinggal calon mertua. Ngge’e dengan kata lain tinggal, nuru dengan kata lain ikut. Pria telah diterima lamarannya, bila kedua belah pihak menghendaki, sang lelaki diperkenankan tinggal bareng calon mertua di lokasi tinggal calon mertua. Dia bakal menanti bulan baik dan hari baik untuk mengemban upacara pernikahan. 

Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Baru – Eva Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Baru – Eva Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Datangnya sang lelaki untuk bermukim di lokasi tinggal calon mertua berikut yang dinamakan dengan Ngge’e Nuru. Selama terjadinya ngge’e nuru, sang lelaki harus menunjukkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang baik untuk calon mertuanya. Bila sekitar ngge’e nuru ini sang pria menunjukkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak sopan, malas dan sebagainya, atau tak pernah mengerjakan shalat, lamaran dapat dibatalkan secara sepihak oleh family perempuan. 

Wa’a Coi 

Wa’a coi maksudnya ialah upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari family pria untuk keluarga sang gadis. Dengan adanya upacara ini, berarti sejumlah hari lagi kedua remaja tadi bakal segera dinikahkan. Banyaknya barang dan besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja tersebut. Pada lazimnya mahar berupa rumah, perabotan lokasi tinggal tangga, perangkat tidur dan sebagainya. Tapi semuanya tersebut harus diterangkan berapa nilai nominalnya. 

Upacara mengantar mahar ini seringkali dihadiri dan ditonton oleh semua anggota masyarakat di sekitarnya. Digelar pula arak-arakan yang meriah dari lokasi tinggal orang tua sang pria mengarah ke rumah orang tua perempuan. Semua perangkat mahar dan keperluan lain guna upacara pernikahan laksana beras, kayu api, fauna ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa.

M b o l o   W e k i  

Mbolo weki ialah upacara musyawarah dan mufakat semua keluarga maupun handai taulan dalam masyarakat untuk membicarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pengamalan hajatan/rencana perkawinan yang bakal dilaksanakan

Jambuta : 

Ada suatu acara yang menjadi unsur dari prosesi perkawinan yakni jambuta. Semula acara ini melulu berlaku di kalangan etnis Arab, tetapi akhirnya menjadi unsur dari tradisi Bima maupun Orang Melayu. Jambuta nyaris sama tujuannya dengan Teka ra ne’e tetapi pelaksanaannya lumayan satu hari. Sedang Teka ra ne’e berkisar antara dua sampai tiga hari.

Kapanca

17+ Inspirasi Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Baru The Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
17+ Inspirasi Ucapan Selamat Menjalankan Tugas Ditempat Baru The Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Upacara ini dilakukan sehari sebelum calon penganti perempuan dinikahkan. Setiba di uma ruka, calon pengantin perempuan akan mengemban acar adat yang dinamakan kapanca, yakni acara penempelan kapanca (inai) di atas telapak tangan calon pengantin wanita. Dilakukan secara bergiliran oleh ibu-ibu pemuka adat. 

Kapancaadalah peringatan untuk si calon pengantin perempuan bahwa dalam masa-masa yang tak lama lagi akan mengerjakan tugas sebagai istri atau ibu lokasi tinggal tangga. Seiring dengan pekerjaan kapanca, bakal disuguhkan pun sejenis kesenian rakyat yang bernafaskan doktrin Islam yang dinamakan Ziki Kapanca yang dilaksanakan oleh semua undangan. Usai Ziki Kapanca dilanjutkan dengan peragaan kesenian dan musik Mbojo Bima semalam suntuk.

A k a d   N i k a h 

Akad nikah adalah puncak acara. Sebelum akad berlangsung, malamnya dilaksanakan upacara kapanca (memberi atau menghias daun pacar yang digiling halus pada jari-jari tangan dan kaki pengantin). Acara ini dinamakan londo dende, dimana pengantin lelaki diantar ramai-ramai oleh family dan handai taulan dengan diiringi kesenian hadrah ke lokasi pengantin wanita. 

Pengantin lelaki mengenakan pakaian adat pengantin. Kadang-kadang kedua pengantin diarak bersama-sama mengarah ke tempat upacara. Seringkali pula melulu pengantin lelaki yang diarak. Pengantin wanita lumayan menunggu di lokasi upacara.

Di lokasi pengantin perempuan dipersiapkan berpakaian adat pengantin dan duduk di atas pelaminan yang dihias ornamen-ornamen tradisional. Duduknya di bawah (di atas kasur berhias) dengan bersimpuh menurut keterangan dari adat (doho tuku tatu’u). Ia didampingi seorang inang pengasuh dan dua remaja putri dari family dekat yang bertugas mengipas, selain tersebut duduk pula dua orang laki-laki atau wanita yang membawa alat penginang.

Saat pengantin dan regu naik atau masuk ke ruangan, mereka berhenti di depan tirai. Terjadilah semacam dialog pendek antara pendahuluan (bapak-bapak) pengantin lelaki dengan penjaga tirai (bapak-bapak) pihak wanita. Setelah di berikan uang pelumas dan sirih pinang, barulah tirai dimulai oleh ibu-ibu dari pihak perempuan dari dalam tirai dan disambung dengan taburan beras kuning.

Masuklah pengantin lelaki dengan dijaga dua orang bapak atau ibu yang berhenti di depan pelaminan. Pengantin lelaki melangkah naik ke pelaminan dan menancapkan setangkai kembang ke atas gelung penganting perempuan yang duduk membelakangi. Pengantin wanita menarik keluar kembangnya dan membuangnya (ini dilaksanakan tiga kali).

 Acara ini dinamakan nenggu. Setelah neggu, pengantin perempuan berbalik dan sama-sama duduk berhadapan lantas pengantin perempuan sujud atau salaman dengan pengantin pria. Selanjutnya mereka duduk bersanding untuk ditonton oleh undangan dan handai taulan.

Ucapan Selamat Bertugas Di Tempat Yang Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Ucapan Selamat Bertugas Di Tempat Yang Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Pada acara ini semua masyarakat, pemuka agama, laki prempuan diundang untuk menonton dan memberi do’a restu. Pelaksanaan upacara ini bermacam-macam. Kadang-kadang melulu dengan selamat biasa yang biasa dinamakan do’a jama. Kadang-kadang dengan pesta yang lumayan meriah dengan diiringi orkes atau band. 

Dengan ditonton oleh semua tamu, dihadapan petugas agama, saksi khusus, pengantin lelaki duduk berhadapan dengan calon mertuanya, berpegangan tangan dalam posisi dua jempol kanan mereka saling dirapatkan. Dalam posisi demikian, diadakanlah akad nikah atau ijab kabul yang dalam bahasa wilayah disebut lafa. Akad nikah atau ijab kabul atau lafa mesti didahului dengan menyampaikan kalimat syahadat yang dibacakan oleh calon mertua atau wali dengan dibuntuti oleh mempelai pria.

Selesai menyampaikan akad nikah, resmilah si lelaki menjadi suami si wanita. Proses selanjutnya ialah mengantar pengantin laki-laki mengarah ke tempat duduk pengantin perempuan dengan diantar oleh penghulu atau siapa saja yang ada di dekat itu untuk mengerjakan upacara caka(jengkal) yaitu jempol kanan pengantin pria ditaruh di atas ubun-ubun pengantin perempuan yang disusul dengan saling berjabat tangan antar kedua pengantin yang selanjutnya mereka duduk bersanding.Caka dimaksudkan sebagai pertanda permulaan sang suami menyentuh istrinya dan mulai saat tersebut mereka telah halal guna bergaul sebagai suami istri.

Boho Oi Ndeu

Boho oi ndeu ialah mandi sebagai pertanda perkataan selamat bermukim atas masa remaja. Boho oi ndeu ini dilaksanakan sehari sesudah akad nikah, digelar tapi sebelum pengantin bergaul sebagai suami istri. Pada upacara ini kedua pengantin duduk bareng pada lokasi tertentu yang sudah disediakan. Kemudian dari atas kepalanya oleh dukun dituangkan air yang telah disiapkan dalam periuk tanah yang baru (roa bou; roa dengan kata lain periuk; bou berarti baru).

 Leher periuk dilingkari dengan segulung benang putih. Boho oi ndeu seringkali dilakukan pagi hari yang disusul dengan do’a selamatan pada senja harinya. Kedua pengantin duduk berdampingan, menempati suatu perangkat tenun yang dinamakan lira, sementara badan mereka dililit dengan untaian benang tenun dari kapas putih sebagai emblem ikatan suci kemudian dilaksanakan siraman dengan air wangi-wangian. Inilah akhir dari upacara nika ra neku.

 

Acara mandi guna calon pengantin perempuan dilaksanakan juga sebelum upacara perkawinan, yaitu pada pagi hari sebelum acara kapanca. Mandi ini dinamakan boho oi mbaru yang dengan kata lain memandikan atau menghapus masa kegadisan untuk calon pengantin wanita. Setelah mandi dilanjutkan dengan boru atau cukuran yaitu memotong dahi calon mempelai perempuan menurut format dandanan yang diperlukan.

Pada hari ketiga, pengantin wanita digondol ke lokasi tinggal pengantin lelaki dalam acara yang dinamakan lao keka. Di lokasi pengantin pria, diselenggarakan acara pamaco, dimana kedua pengantin diperkenalkan pada semua undangan yang satu per satu mengucapkan sumbangan, entah duit atau barang, bahkan secara simbolis memberikan seuntai tali bilamana hadiahnya melulu adalah seekor kerbau.

Ucapan Selamat Bertugas Di Tempat Yang Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Ucapan Selamat Bertugas Di Tempat Yang Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

 

Kata Kata Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru With 17x17 Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Kata Kata Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru With 17×17 Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
Kata Kata Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru With 17x17 Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Kata Kata Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru With 17×17 Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
Kad Ucapan Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Kad Ucapan Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
17 Kata Kata / Ucapan Selamat Diterima Kerja Baru Dan Doanya Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
17 Kata Kata / Ucapan Selamat Diterima Kerja Baru Dan Doanya Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru
Perpisahan Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru
Perpisahan Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru Kad Ucapan Selamat Bertugas Ditempat Baru | kad ucapan selamat bertugas ditempat baru

Add a Comment

Your email address will not be published.

mersin escort